دوس وتمارين مادة الفيزياء والكيمياء - السنة الثانية باكالوريا - خيار فرنسية إعداد الأستاذ : زكرياء اشريقي

دوس وتمارين مادة الفيزياء والكيمياء - السنة الثانية باكالوريا - خيار فرنسية إعداد الأستاذ : زكرياء اشريقي

دوس وتمارين مادة الفيزياء والكيمياء - السنة الثانية باكالوريا - خيار فرنسية إعداد الأستاذ : زكرياء اشريقي
  Physique chimie : Sections Internationales du Baccalauréat Marocain Physique

  ملخصات وتمارين تطبيقية لمادة الفيزياء والكيمياء - السنة الثانية باكالوريا - خيار فرنسية إعداد الأستاذ : زكرياء اشريقي

  Physique chimie : Sections Internationales du Baccalauréat Marocain

  Physique


  Unité 1....................................................................................1
  Analyse Dimensionnelle
  Les ondes Mécaniques Progressives Les ondes  Lumineuses
  Unité 2...................................................................................21
  Décroissance Radioactive Noyaux, Masses, Energie
  Unité 3...................................................................................35
  Le Dipôle RC Le Dipôle RL
  Le Cricuit  RLC libre Modulation d'Amplitude

  Chimie

  Unité 1...................................................................................69
  Rappel
  Les Facteurs Cinétiques La Vitesse Volumique
  Unité 2...................................................................................80
  Les Réactions s'efctuants dans les deux sens Le Quatient d'une Réaction chmique
  Les Réactions liées à des tansformations acido-basqiue

  شاهد ايضا:

  إرسال تعليق